10-pack hair elastics

SR 9.00
SR 6.75
(save 25%)
Item Code: 0567762