Othaim Mall Hail

Othaim Mall Hail
Grand Mall Othaim Hail Madina road
+966-115111952
Opening Hours
Sunday10:00 AM to 11:00 PM
Monday10:00 AM to 11:00 PM
Tuesday10:00 AM to 11:00 PM
Wednesday10:00 AM to 11:00 PM
Thursday10:00 AM to 11:00 PM
Friday10:00 AM to 11:00 PM
Saturday10:00 AM to 11:00 PM

27.47, 41.68